Gebruikersvoorwaarden Forum KOPPpraat.nl

Om het Kopppraat Forum beschaafd, informatief, aangenaam, constructief en interessant te houden heeft Kopppraat.nl gebruikersvoorwaarden opgesteld. Je registreren op dit forum betekent dat je akkoord gaat met deze gebruikersvoorwaarden.

We hebben het recht om de gebruikersvoorwaarden op ieder moment te wijzigen. We
stellen je hiervan niet op de hoogte. Het is daarom ten zeerste aan te raden om zelf de
voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen via de volgende link:
https://www.kopppraat.nl/gebruikers

Ga je niet akkoord met deze wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van het Kopppraat forum. Blijf je gebruik maken van het Kopppraat Forum, dan ga je automatisch akkoord met de wijzigingen en/of toevoegingen.
 

Om berichten achter te kunnen laten op het forum moet je je als gebruiker registeren. Je dient ons van correcte, complete en aan jouw persoonsgebonden registratiegegevens te voorzien. Het is gebruikers toegestaan om een schuilnaam/alias als gebruikersnaam te nemen, maar het is gebruikers niet toegestaan om zich voor te doen als een ander (rechts)persoon. Schending van deze regel kan leiden tot een onmiddellijke en permanente blokkering van het forum.

Registratie en/of ander gebruik is slechts toegestaan voor personen die ouder zijn dan 18 jaar. Dit forum is een van de belangrijkste pijlers van Kopppraat.nl en de beste manier om deze gemeenschap te behouden is door respectvol te zijn naar andere gebruikers. Dit omvat het bedanken van anderen wanneer ze je hebben geholpen, en het gebruik van tekens van beleefdheid ('bij voorbaat dank', 'alsjeblieft', etc.).

Gebruikers worden aangemoedigd om ervoor te zorgen dat ze hun berichten met de juiste grammatica en interpunctie schrijven, waardoor deze berichten gemakkelijk te begrijpen zijn voor de andere forum gebruikers. Het veelvuldig of overdreven gebruik van meerdere hoofdletters ('schreeuwen') is niet toegestaan, evenals het overdreven gebruik van vet, cursief of emoticons. 


Het is gebruikers toegestaan om links naar andere websites te plaatsen, ook naar
commerciële websites, mits deze zinvol zijn in de context van de discussie en niet
(voornamelijk) bedoeld zijn om reclame te maken.
 

Als gebruiker behoud je, onder de voorwaarden die in deze gebruikersvoorwaarden zijn opgesteld, in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van alle berichten die je hebt geplaatst. Alleen met jouw toestemming mag Kopppraat.nl, of mogen andere forum gebruikers, gebruik maken van wat jij gepost hebt.
 

Je verklaart geen berichten te plaatsen die kwetsend, obsceen, vulgair, lasterlijk,
haatdragend, dreigend, gewelddadig, seksueel georiënteerd of enig ander materiaal bevat die de wetten van Nederland, waar het Kopppraat Forum is ondergebracht, of internationale wetgeving kunnen schenden. Ook zijn berichten verboden die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en nabuurrechten) van andere mensen. Het plaatsen van dergelijke berichten kan ertoe leiden dat je met onmiddellijke ingang en permanent wordt verbannen van het forum. Kopppraat.nl heeft het recht alle berichten te verwijderen, te bewerken, te verplaatsen en onderwerpen en forums te sluiten op het moment dat zij dit passend vinden. Daarnaast behoudt Kopppraat.nl het recht om uw toegang tot ons forum (tijdelijk) te blokkeren zonder notificatie vooraf of opgave van reden.

Ook (delen van) forumbijdragen die niet of nauwelijks te maken hebben met het
openingsbericht van een discussie, kunnen worden verwijderd. Hieraan gaat minimaal één waarschuwing vooraf, tenzij de overtreding ernstig genoeg is om direct al dan niet tot een (tijdelijke) verbanning ('IP ban' ) over te gaan. Dit alles gebeurt middels moderatie, dat wil zeggen dat een selecte groep gebruikers ('moderatoren') geautoriseerd is om berichten die niet voldoen aan deze gebruikersvoorwaarden, te wijzigen of te verwijderen. Tevens kan je provider worden ingelicht. De IP adressen van alle berichten worden opgeslagen om deze voorwaarden te kunnen waarborgen.

Als gebruiker ga je ermee akkoord dat de informatie die je bij ons invoert wordt opgeslagen in een database. Hoewel deze informatie niet aan een derde partij zal worden verstrekt zonder je toestemming, kan Kopppraat Forum niet verantwoordelijk worden gehouden voor een hackpoging die ertoe kan leiden dat de gegevens vrij komen. Kopppraat kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten van gebruikers.
 

Je bent zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen om van het Kopppraat Forum gebruik te kunnen maken waaronder een goed werkende, bijgewerkte computer en een eigen internet voorziening. Zorg ervoor dat niemand anders jouw inlogmogelijkheid van het Kopppraat Forum kan gebruiken.
 

Je begrijpt dat bij gebruik van het Kopppraat Forum, je (persoons)gegevens door
Kopppraat.nl worden verwerkt. Kopppraat.nl vindt het erg belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens. Klik hier voor het privacybeleid van Kopppraat.nl:
https://www.kopppraat.nl/privacybeleid
 

Als je een klacht of bezwaar hebt in verband met het gebruik van het Kopppraat Forum of problemen hebt met de inhoud van een bepaald bericht, dien je deze aan Kopppraat kenbaar te maken via het contactformulier van de site (email adres of link naar 'Contact' pagina). Kopppraat spant zich er voor in deze klacht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.
 

Opheffen van een profiel door een gebruiker is op elk gewenst moment mogelijk. Dit doe je door een bericht te sturen via (email of link naar 'Contact' pagina).
Bij het overlijden van een gebruiker kunnen nabestaanden verzoeken om het opheffen van het profiel van deze gebruiker onder overlegging van een akte van overlijden.
 

Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.