Wat betekent KOPP? Ook wel KOPP-kinderen genoemd.

'Kinderen van Ouders met
Psychische Problemen'

 

Er is een speciale naam voor deze groep kinderen, omdat is gebleken dat veel van hen zelf als kind zijnde al of later als volwassene ook problemen kunnen gaan ondervinden, door de problemen die hun ouders nu hebben. Bij psychische problemen kan gedacht worden aan depressie, angst, psychosegevoeligheid en persoonlijkheidsstoornissen, zoals borderline. 

'Groter risico op
psychische problemen'

Als je vader of moeder een psychische problemen en/of verslavingsproblemen heeft is het voor jou waarschijnlijk ook moeilijk en maak je je zorgen. In Nederland zijn er jaarlijks 577.000 kinderen die opgroeien met een ouder met psychische problemen of verslavingsproblemen. Je bent niet de enige! Maar wat kun je doen?

Praat erover met iemand die je vertrouwt

Praat erover. Probeer niet alles in je eentje te doen. En als je dingen niet begrijpt, kun je het vragen. 

Praten is geen roddelen

Soms kun je het idee hebben dat je je eigen ouder(s) afvalt en roddelt als je met anderen over de thuissituatie praat, maar dat is niet zo.

Praten met de huisarts

Je kunt ook altijd terecht bij je huisarts of jeugdarts. Je kunt samen met een van hen naar de thuissituatie kijken en beslissen of je ondersteuning wilt. 

Praten met kinderen die hetzelfde hebben meegemaakt

Soms krijg je via de hulpverlener van je ouder(s) een gesprekje of een groepscursus met andere KOPP-kinderen of -jongeren. 

Forum

Zoek contact met andere jongeren of ouders.  Je kunt hier zonder verwijzing van de huisarts, kosteloos en anoniem gebruik van maken. 

10 tips voor ouders:

Tip 1: vertel wat er aan de hand is
Sommige kinderen voelen zich meer op hun gemak bij een gesprekje tijdens de afwas of op de rand van het bed. 

Tip 2: wees eerlijk in je uitleg
Vraag af en toe of het kind begrijpt wat je heeft verteld. Als je kind vragen heeft waarop je geen antwoord hebt kunt je gewoon zeggen "Ik weet het niet".

Tip 3: luister naar je kind
Praten met je kind is vooral luisteren naar je kind.

Tip 4: kijk naar je kind
Kinderen laten vaak aan hun gedrag weten hoe het met hun gaat. Weer in bed plassen of spijbelen zijn duidelijke signalen. Je kunt ook aan de leerkracht of een vriendin vragen of zij iets opmerken.

Tip 5: zorg voor een vaste gang van zaken
Als er problemen zijn in het gezin, geeft het kinderen een vertrouwd gevoel als sommige dingen gewoon doorgaan, zoals school, huiswerk, sportclub.

Tip 6: betrek er anderen bij
Je hoeft niet alles alleen te doen. Schakel anderen in: familieleden, buren, een leerkracht en/of andere ouders.

Tip 7: laat de school iets weten
Als de leerkracht weet wat er aan de hand is, kan hij of zij je kind beter opvangen.

Tip 8: zoek een vertrouwenspersoon voor je kind
Soms willen kinderen met een andere vertrouwenspersoon dan jezelf praten over de situatie. Laat je kind weten dat je dat goed vindt en dat het geen ‘roddelen’ is.

Tip 9: breng je kind in contact met lotgenoten
Praten met andere kinderen die hetzelfde hebben meegemaakt lucht vaak op. Je huisarts of je hulpverlener kan je meer informatie geven. 

Tip 10: zorg voor een knipoog en knuffel
Welke problemen er ook zijn, voor je kind is één ding het belangrijkste: dat je van hem of haar houdt. Dit kun je je kind duidelijk maken, iedere dag opnieuw.

Website voor ouders: www.kopopouders.nl  is een website voor ouders met psychische problemen of een verslaving, met kinderen in de leeftijd van nul tot achttien jaar. 

Bron: Trimbos.nl,  Kipizivero en Kopopouders.nl

Augustus 2020

baby-623417_1920_edited.jpg